Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výpůjční služba - knihy

 

Knihovna SPC

 

 

Název knihy

Autor

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová

Agresivita a šikana mezi dětmi

Pavel Říčan

Agresivita u dětí

Edwige Antier

Alkohol, drogy a vaše děti

Karel Nešpor, Ladislav Csémy

Anatomie emocí

Stanley Keleman

Aspergerův syndrom

Tony Attwood

Biologie pro psychology a pedagogy

Jan Šmarda a kol.

Bolest šikanování

Michal Kolář

Cílená zpětná vazba

Eva Reitmayerová, Věra Broumová

Co by měli kluci vědět o lásce

Sylvia Schneiderová

Co by měly dívky vědět o lásce

Sylvia Schneiderová

Co děti nejvíc potřebují

Zdeněk Matějček

Co děti nejvíc potřebují

Zdeněk Matějček

Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením

Jarmila Roučková

Cvičení sluchové analýzy a snytézy

Olga Zelinková

Cvičíme a hrajeme si

Vlasta Karásková

Člověk, jeho smysly a svět

Miroslav Orel, Věra Facová a kol.

Čtenářské tabulky

Olga Zelinková

Deprese a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková

Děti potřebují hranice

Jan – Uwe Rogge

Dětské domovy v České republice I.

Miroslav Vocilka

Diagnostikování problémových žáků

Stanislav Langer

Dítě se zdravotním postižením

Jan Pfeiffer

Dobrodružné hry v tělocvičně

Jan Neuman

Dramaterapie

Milan Valenta

Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik

Josef Valenta

Drogy – otázky a odpovědi

SANANIM

Eduard Bakalář

Psychohry

Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia

Ján Jesenský

Efektivní učení ve škole

UNESCO

Equal Access to Quality Education for Children from Socially Disadvantaged Settings

UNESCO 2008

Fit in 2001

Karel Nešpor

Hodnocení v inkluzivních podmínkách

Věra Vojtová

Hrajeme si s pohádkami

I. Ulrychová, V. Gragorová, H. Švejdová

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením

Sarah Newman

Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost)

Daniela Janečková

Hry pro rozvoj dětského mozku

Pam Schiller

Hry pro rozvoj emocí a komunikace

Milota Zelinová

Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře

Jack Canfild, Frank Siccone

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Zdeněk Šimanovský

Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění

R. Portmannová, E. Schneiderová

I rodiče by měli dělat chyby

Jiřina Prekopová

Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež v Praze a okolí

PPPP, Praha 4, 1997

Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež v Praze a okolí

PPPP Praha 4, r. 2000

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením

Jan Michalík

Integrace sluchově postiženého dítěte v MŠ a ZŠ

Naděžda Janotová, Karla Svobodová

Integrace v Evropě

Cor J. V. Meijer

Integrativní pedagogika

Vanda Hájková

Jak a proč nás trápí děti

Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych

Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi

Jak poznat kamarády a udržet si je

Rosie Rushtonová

Jak přestat brát drogy

Karel Nešpor, Marie Müllerová

Jak přežít s podnikatelem

Tomáš Novák

Jak rozvíjet inteligenci svého dítěte

David Gruber

Jak řešit problémy dětí se školou

Michael Martin, Cynthie Waltmanová – Greenwoodová

Jsi přece ženská

Eva Hauserová

Kapitoly z logopedie I

Jiřina Klenková

Kapitoly z logopedie II

Jiřina Klenková

Každé dítě potřebuje speciální přístup

Greg Lang, Chris Berberichová

Když duše mluví řečí těla

Hans Morschitzky, Sigrid Sator

Klinická logopedie

Eva Škodová, Ivan Jedlička

Koktavos

Milena Rubeníčková, Dana Kutálková

Koktavost a vaše dítě

Jane Fraser

Koktavost?

Viktor Lechta, Eva Baxová – Šarközyová

Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ

Zdeňka Kubíčová, Jiří Kubíče

Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ

Alena Keblová

Kooperativní učení, kooperativní škola

Hana Kasíková

Kooperativní učení, kooperativní škola

Hana Kasíková

Kresba jako nástroj poznání dítěte

Roseline Davido

Krizová intervence

Daniela Vodáčková

Metody práce s dětmi s LMD – především pro rodiče a vychovatele

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Moderní pedagogika

Jan Průcha

Moje první počítání

Zdena Rosecká

Náměty pro logopedickou prevenci

Jarmila Krejčíková, Zuzana Kaprová

Nejčastější poruchy chování dětí

Alan Train

Neuropsychoterapie

Klaus Grawe

O sexu s Hankou

Hanka Fifková

Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika

Anna Kucharská a kol.

Opožděný vývoj řeči

Dsyfázie

Dana Kutálková

Organizace činnosti speciálně pedagogických center pro děti a žáky s vadami řeči

Zuzana Kaprová

Otázky speciálně pedagogického poradenství

Marie Vítková

Pedagogický slovník

Průcha, Walterová, Mareš

Počítač jako pomocník učitele

Jan Slavík, Jaroslav Novák

Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Alison Munden a Jon Arcelus

Pracujeme s prstovou abecedou

Jana Barešová

Prevence šikanování ve školách

IPPP ČR

Problémový žák na prvním stupni ZŠ

Stanislav Langer

Problémový žák v době dospívání na ZŠ a nižších třídách gymnázia

Stanislav Langer

Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením

Olga Krejčířová

Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje

Jo Lebber

Předškolní a primární pedagogika

Zuzana Kolláriková, Branislav Pupala

Příběhy jako klíč k dětské duši

Nossrat Peseschkian

Přípravný stupeň pomocné školy

Marta Teplá

Psychologický slovník

Pavel Hartl, Helena Hartlová

Psychologie dítěte

Jean Piaget, Bärbel Inhelderová

Psychologie osobnosti

Marek Blatný a kol.

Psychologie pro učitele

Jan Čáp, Jiří Mareš

Psychologie rodiny

Irena Sobotková

Psychorelaxační cvičení pro děti s LMD

Markéta Kavale-Pazlarová, Silva Nedvědová, Martina Pilařová

Quality Education for Children from Socially Disadvantaged Settings

UNESCO 2005

Relaxace nejen pro děti s LMD

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Relaxace v každodenním životě

Charly Cungi, Serge Limousin

Rozlišování b-d-p

Olga Zelinková

Rozlišování slabik Dy-di, ty-ti, ny-ni

Rozlišování sykavek

Olga Zelinková

Rozumíme svému dítěti?

Neinz Stefan Herzka

Rozvíjíme logické myšlení

Roger Rougier

Rukověť rodičů dítěte se zdravotním postižením

 

Sám sobě manželským poradcem

Věra Capponi, Tomáš Novák

Sama sobě psychologem

Tomáš Novák

Se zvířátky do pohádky

Jiřina Brožová

Speciálně pedagogická centra

IPPP

Speciálně pedagogické centrum

Jan Michalík, Petr Hanák a kol.

Specifické poruchy učení a chování – 1997-98

Anna Kucharská a kol.

Specifické poruchy učení a chování - 2000

Anna Kucharská a kol.

Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na školách středních

Zdena Michalová

Strategie řízení třídy

James S. Cangelosi

Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem

Lenka Hladká, Alena Pavlištíková

Techniky arteterapie

Jean Campbellová

Tělo v psychoterapii

Edward W. L. Smith

Trénink obou polovin mozku

Allen D. Bragdon, Leonard Fellows

Ujměte se mě – výchova hluchoslepých dětí

Verena Cardinaux, Hubert Cardinaux, Armin Löve

Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených

Miloň Potměšil

Už jsem prohrál dost

Karel Nešpor

Veselé hry s malými dětmi

Jana Hanšpachová

Veselé psaní

Jarmila Kubáčová

Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N

Miloň Potměšil

Vybrané právní otázky učitelského povolání

Miroslav Mitlöhner

Výchova a vzdělávání autistických dětí

Miroslav Vocilka

Výchova k toleranci a proti rasismu

Tatjana Šišková

Vývojová psychologie I.

Marie Vágnerová

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě II.

Věra Vojtová

Vzdělávání hluchoslepých I.

Libuše Ludvíková

Vzdělávání hluchoslepých II.

Eva Souralová

Zlatý fond her II

Jan Hrkal, Radek Hanuš

Znak do řeči

Libuše Kubová, Zuzana Pavelová, Ivana Rádková

Zprostředkované učení

Gabriela Málková

Zrakově postižené dítě

Alena Keblová

Život s dětmi bez výchovy

Hubertus von Schoenebeck